Hanstholm Skole

Adgang til mange gode betalings- og gratis online tjenester!  

Se hvilke muligheder der er for dit fag!

Adgang fra:     Skolens startside og Elevintra 

Dansk Villeby
Dansk som andetsprog
Matematik
Engelsk
Tysk
Historie  Gratis skole
Biologi
Træneren på EMU

Baunenet.dk

Geografi Web2
Fysik/kemi

Natur/teknik

Kristendom/religion
Opslagsværker Musik
Lektier Online

Kort til Smartboard, PC og print 

Billedkunst VikarPlanet  1.-3. kl
Samfundsfag
Hjemkundskab
NY Medier NY
Diverse for børn Hit Counter