Hanstholm Skole

Adgang til mange gode betalings- og gratis online tjenester!  (under opbygning)

Se hvilke muligheder der er for dit fag!

Adgang fra:     Skolens startside,  Elevintra og Personaleintra

Dansk Villeby
Dansk som andetsprog
Matematik
Engelsk
Tysk
Træneren på EMU Historie Gratis skole
Baunenet.dk Biologi Smartboard Resurser
Geografi

Fysik/kemi

Natur/teknik
Kristendom/religion Web2
Opslagsværker Musik VikarPlanet 1.-3. kl
Billedkunst
Sløjd
Samfundsfag
Lektier Online Hjemkundskab
NY Medier NY
Kort til Smartboard, PC og print  Idræt
Skoleintra Hit Counter