Adgang til mange gode betalings- og gratis online tjenester!  (under opbygning)

 

Se hvilke muligheder der er for dit fag! 

 

Dansk
Dansk som andetsprog
Matematik
Engelsk
Tysk
Træneren på EMU Historie Gratis skole
Opslagsværker

Baunenet.dk

Biologi Smartboard Resurser
Geografi

Fysik/kemi

Natur/teknik
Skoleintra Kristendom/religion
Lektier Online Musik Web2
Billedkunst
Samfundsfag
Hjemkundskab
NY Medier NY

Ole Vognstoft Hanstholm skole

Kort til Smartboard, PC og print   Hit Counter